Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.


Сургалт судалгаа, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны АЛБАНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

 

Эмгэг Судлалын Үндэсний Төвийн Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ гадаад харилцааны албаны даргаар АУ-ны доктор О.Дуламсүрэн, сургалтын мэргэжилтнээр АУ-ны магистрант Г.Лхам-Янжин нар ажиллаж байна. Тус алба нь эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт эрхлэх, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг удирдан зохион байгуулах, гадаад харилцааг өргөжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Сургалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа

 • Мэргэшил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Тус алба нь Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран төгсөлтийн дараах сургалтуудыг зохион байгуулдаг.Үүнд:

 • ҮНДСЭН мэргэшлийн анатомийн эмгэг судлалын резидентийн 2 жилийн сургалт
 • ТӨРӨЛЖСӨН мэргэшлийн Эсийн эмгэг судлалын 6 сарын сургалт
 • ТӨРӨЛЖСӨН мэргэшлийн Хүүхдийн эмгэг судлалын 6 сарын сургалт
 • ТӨРӨЛЖСӨН мэргэшлийн Эд, эсийн лабораторийн техникчийн 3 сарын сургалт
 • Гистологийн лаборантийн мэргэЖил ДЭЭШЛҮҮЛЭХ 1 сарын сургалт
 • Мөн эмгэг судлалын туслах ажилтаны мэргэЖил ОЛГОХ 45 хоногийн сургалтыг бие даан явуулж байна.
 • Ажлын байран дээрх сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг
 • Эмгэг судлаач эмч, эс судлаач, технологич нарын сургалтыг сард 2 удаа
 • Лабораторийн техникч нарын сургалтыг сард 1 удаа
 • Нийт ажилагсадад зориулсан сард 1 удаа
 • Зайн сургалт

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд “Эмгэг судлалын лавлагаа тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх нь” төслийг хамтран хэрэгжүүлж, зайн оношилгоо, видео хурлын иж бүрэн тоног төхөөрмжийг суурилуулсан. Тус алба нь Эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээний алба, Хүүхдийн эмгэг судлалын тасагтай хамтран орон нутгийн эмгэг судлаач эмч нарт “Эх хүүхдийн эмгэг судлал” -ын чиглэлээр зайн сургалтыг зохион байгуулж байна.

 • Багц цагийн сургалт

Гадаад, дотоодын Их, дээд сургууль, нийгэмлэг, эмнэлэгийн эмч, багш нартай хамтран нийслэлийн дүүргийн болон аймгийн эмнэлгүүдийн эмгэг судлаач эмч, эс судлаач эмч, эс судлаач нарт жилдээ нэгээс хоёр удаа багц цагийн сургалтуудыг зохион байгуулдаг.

 • Хэлний сургалт
 • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг өндөр хөгжилтэй оронд мэргэжил дээшлүүлэхийг дэмжих зорилгоор “UPTON” Олон улсын боловсролын институттэй хамтран 15 эмгэг судлаач эмч, лабораторийн техникч нарыг анагаахын болон ерөнхий англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалтанд 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ээс 3 дугаар сарын 15 хүртэл хамруулсан.
 • Нийт ажилагсадад зориулан япон хэлний анхан шатны ярианы сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн хичээллэж байна.

 

Судалгаа, Эрдэм шинжилгээний чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа

 

 • Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл нь анагаахын шинжлэх ухааны салбар бүрийн эрдэмтэн багш, судлаач, зөвлөх зэргийн эмч мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багаар ажиллаж байна. Энэхүү эрдмийн зөвлөл нь дараах 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй.

 1. Ш.Энхтуяа- Эрдмийн зөвлөлийн дарга, АУ-ны доктор, эмгэг судлалын профессор,
 2. О.Дуламсүрэн - Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга,АУ-ны доктор, 
 3. О.Сэргэлэн- Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АШУ-ны доктор, профессор
 4. Э.Баярмаа- Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, профессор
 5. Д.Оюунчимэг Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн,АУ-ны доктор, профессор
 6. Г.Отгонсүрэн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор, клиникийн профессор
 7. М.Цэрэнбат Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн,АУ-ны доктор
 8. Д.Янжинсүрэн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн,АУ-ны доктор, дэд профессор
 9. Д.Адилзаяа Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, АУ-ны доктор

Эрдмийн зөвлөлийн үндсэн үйл ажиллагаа нь:

 • Төвийн эрдэм шинжилгээ судалгааны тэргүүлэх чиглэл, ойрын болон хэтийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох, эрдэм шинжилгээний ажлын жилийн тайланг хэлэлцэх
 • Эмгэг судлалын албыг хөгжүүлэх чиглэлээр дотоод, гадаадын байгууллагуудтай хамтрах
 • Төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал, зөвлөмж өгөх
 • Эмгэг судлалын чиглэлийн судалгаа, шинжилгээний арга, аргачлалыг хэлэлцэж батлах
 • Архивын материалыг судалгаа, шинжилгээний зорилгоор эмнэлзүй, эмгэг судлалын судлаачдад ашиглах зөвшөөрөл олгохыг хэлэлцэх
 • Төсөл хөтөлбөр

“ЖАЙКА” олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2018-2020 онд хэрэгжих “Уушиг тоосжих өвчин асбестийн шалтгаант амьсгалын замын өвчний эрт үеийн оношилгооны чадамжийг сайжруулах” төслийн хүрээнд уушиг тоосжих өвчин, асбестийн шалгаант амьсгалын замын өвчин, түүний хүндрэл болох уушигны хавдар, мезотелиома зэрэг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний талаарх эмгэг судлалын сургалтыг 2018 оны 7 дугаар сарын 4-6-ны өдрүүдэд Эмгэг Судлалын Үндэсний Төв дээр зохион байгууллаа. Уг сургалтад Японы их сургууль, эмнэлгийн эмч, профессор нар өөрсдийн судалгааны ажлыг танилцуулж, лекц, дадлага хэлбэрээр зохион байгуулагдсан ба сургалтад нийт 32 эмгэг судлаач эмч, лабораторийн техникч нар хамрагдсан. Сургалтын үр дүнд 10 эмгэг судлаач эмч, 2 лабораторийн техникч энэ оны 12 сард Япон улсын Хирошима Их Сургууль дээр ахисан түвшний сургалтанд хамрагдахаар сонгогдлоо. Мөн 2018 оны 10 дугаар сарын 22-28-ны өдрүүдэд мэдээлэл технологийн ажилтан Б.Цэнд уг төслийн төслийн хүрээнд Японы Хирошима хотын Анагаахын Зайн Оношилгооны төв, Ханамацу хотын HANAMATSU ХХК-нд LookRec систем болон Nanozoomer зайн оношилгооны төхөөрөмжийн техник хангамж, LOOKREC системийн ашиглалтын сургалтад хамрагдлаа.   

 • Гадаад харилцаа
 • Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал

Эмгэг Судлалын Үндэсний Төв нь Монголын Эмгэг Эд, Эс Судлалын Нийгэмлэг,  АШУУИС-ийн Био-Анагаахын Сургууль, Хавдар Судлалын Үндэсний Төв, Шинэ Анагаах Ухаан Их Сургууль, Глобал Удирдагч Дээд Сургууль, Эх, Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв, Олон Улсын Эмгэг судлалын Монгол дахь хүрээлэн, болон гадаад улс орны сургууль, хүрээлэнтэй хамтран дараах сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал, сургалтыг амжилттай зохион байгуулж ирсэн. Үүнд:

 1. 2007 оноос БНСУ-ын эмгэг судлаачдын нийгэмлэгтэй хамтран “Монгол-Солонгосын хамтарсан бага хурал”-ыг 10 удаа,
 2. 2009 оноос ХБНГУ-ын Эмгэг судлалын хүрээлэнтэй хамтран “Монгол-Германы хамтарсан эмгэг судлал, шүүх эмнэлэг”-ийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хурлыг 7 удаа,

З.    2017 онд Японы Гунма их сургуультай хамтран “Монгол-Японы хамтарсан эсийн эмгэг судлал”-ын анхдугаар сургалт, семинарыг анх удаа,

 1. “ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ОЛОН УЛСЫН АНХДУГААР СУРГАЛТ, эрдэм ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ”-ыг Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 2018 оны 6 дугаар сарын 7, 8-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан.
 2. 2017 онд Анагаахын ШУ-ны доктор, профессор, академич МУ-ын хүний гавьяаи эмч Дармаагийн Самбуупүрэв агсаны мэндэлсэний 85 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлыг, 2018 онд Монголын анхны эмгэг судлаач эмч, Анагаах ухааны доктор, профессор БАЗАРЫН ГОМБО агсаны мэндэлсний 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан.
 3. 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ны өдөр Эмгэг Судлалын Үндэсний Төв дээр DISKUS хэрэглэгчдийн уулзалтыг зохион байгуулсан. Уулзалтанд Германы профессор Петр, Хилгерс, тус төвийн эмгэг судлаач эмч, резидент эмч нар болон АШУҮИС-ийн Био-Анагаахын Сургууль, Ач Анагаах Ухааны Их Сургууль, Хавдар Судлалын Үндэсний Төвийн эмч, багш нар оролцож илтгэл, лекцүүд хэлэлцүүлсэн.

 

 • Гадаад сургалт

Япон улсын Гүнма их сургууль, Хирошима Их сургууль, ХБНГУ-ын Кауфборн Равенсбургийн эмгэг судлалын хүрээлэн, БНСУ-ын Сөүлийн их сургууль, АСАН анагаахын төв, Иркутскийн Төгсөлтийн дараах Боловсролын Анагаахын академи, Бүсийн Хавдар судлалын эмнэлэгтэй гадаад харилцаа, гадаад сургалтыг өргөжүүлэх чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

 

 

 

2014-2018 ОНД ГАДААД ОРОНД СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ

Суралцагчийн овог нэр

Сурсан мэргэжлийн

чиглэл

Суралцсан улс

Суралцсан хугацаа

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

1.        

Дэд захирал

 Б.Оюун-Эрдэнэ.

Бөөрний хатгалтын  биопсийн

БНХАУ

2014 он

Бээжингийн Их Сургуулийн I эмнэлгийн институт

2.        

АУ-ны докторант, Эмгэг судлаач эмч О.Энхээ

ХБНГУ-ын Равенсбургийн патологийн институтэд

ХБНГУ

2014 он

/1сар/

ЭСҮТөв

3.        

Лабораторийн эрхлэгч Д.Нарантуяа

Хэрэглэгчдийн сургалтанд

Япон, Токио

2014 он

/7хоног/

“Сакура Файн Тек” компани

4.        

Гистологи лаборант Г.Энхсайхан

Хэрэглэгчдийн сургалтанд

Япон, Токио

2014 он

/7 хоног/

“Сакура Файн Тек” компани

5.        

АУ-ны докторант, Эмгэг судлаач эмч О.Энхээ

Патологийн чиглэл

БНСУ, Сөүл

2015-2016 он

/1 жил/

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн тэтгэлэг

6.        

Эмгэг судлаач эмч Б.Энхчулуун

Эмгэг судлалын шинжилгээ, хэрэглээ

ОХУ,

Эрхүү хот

2016 он

/21 хоног/

ЭМЯ,

ЭСҮТ

7.        

Ахлах зэргийн Эмгэг судлаач эмч М.Цэцэгдэлгэр

Мэдрэлийн эмгэг судлал

БНСУ

2016 он

/2 сар/

Asan Medical Center

8.        

Тусламж үйлчилгээний албаны дарга, ахлах зэргийн эмгэг судлаач эмч Б.Болортуяа

Бөөрний эмгэг судлал

БНСУ

2016 он

/2 сар/

Raphael International Clinic

9.        

АУ-ны докторант, Эмгэг судлаач эмч О.Энхээ

Эмгэг судлалын 63-р хурал

Япон

2017 он

/1 хоног/

Япон улс

10.     

Эс судлалын эрт илрүүлэгийн албаны дарга, Эмгэг судлаач эмч Б.Ганзориг

Эсийн шинжилгээ

БНСУ

2017 он

/12 хоног/

Сөүлийн үндэсний их сургуулийн эмнэлэг, БНСУ,

ЭСҮТөв

11.     

Төвийн захирал Г.Уянга

Temasek Foundation International -NYPi

Сингапур

2017 он

/14 хоног/

Nanyang Polytechnic, Сингапур, ЭМХТ, ЭМЯ

12.     

Эмгэг судлаач эмч, Лавлагаа лабораторийн эрхлэгч Г.Саруул

Иммунохистохимийн эмгэг судллаын шинжилгээ

Гүнма их сургууль, Япон

 

2017.12.29 -    2018.01.31

/1 сар/

ЭМЯ, ЭМХТ, ЭСҮТөв

13.     

Лабораторийн техникч

Г.Гантуяа

14.     

Төвийн захирал Г.Уянга

Био-Анагаахын технологич болон техникч нарт зориулсан төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх,  сургалтын орчин, багш бэлтгэх

Гүнма их сургуулийн Эмгэг судлалын тэнхим, Хүнд ионы эмчилгээний төв,

Токио хотод байрладаг Роош, Сакура файнтек жапан компани, Япон

2018 оны 02 дугаар сарын 5-9

/5хоног/

Япон улс

 

 

15.     

Зөвлөх эмч Ш.Энхтуяа

16.     

Профессор Э.Баярмаа

17.     

Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны албаны дарга О.Дуламсүрэн

18.     

Эс судлалын эрт илрүүлэгийн албаны дарга, Эмгэг судлаач эмч Б.Ганзориг

Сиатлл Хавдрын Тусламж Үйлчилгээний Нэгдэл, Фред Хатч судалгааны төв, Лос Анжелес хотын Өмнөд Калифорнийн Их Сургуулийн Кек Анагаах Ухааны төвөөр зочлон эмгэг судлалын тасаг, эмгэг судлалын лабораторийн үйл ажиллагаа болон тус төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах

 

 

 

АНУ-ын Сиатлл хот

 

 

2018 оны 05 дугаар сарын 24-30 хооронд

/7хоног/

 

 

 

Хувийн зардал

19.     

Төвийн захирал Г.Уянга

Хавдрын эсийн цитоморфологийн оношилгооны Эрдэм шинжилгээний бага хурал

ОХУ, Эрхүү хот

2018 оны 08 дугаар сарын 15-19

/5хоног/

 

ОХУ-ны Хавдрын эсийн цитоморфологийн үндэсний хүрээлэн,

ЭМЯ

20.     

АУ-ны докторант, Эмгэг судлаач эмч О.Энхээ

Европын эмгэг судлалын

30-р хурал

Испани, Bilbao хот

2018 оны

09.08 – 09.12

/5 хоног/

 

Хувийн зардлаар

21.     

Чанарын албаны дарга, тэргүүлэх зэргийн Эмгэг судлаач эмч Э.Ундармаа

Анхан ба хоёр дахь шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл

Япон, Нара муж

2018 оны

09.10 – 09.21

/ 12 хоног/

Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгуулага (ЖАЙКА), ЭМХТ

22.     

Мэдээлэл технологийн ажилтан Б.Цэнд

Nanozoomer зайн оношилгооны төхөөрөмжийн техник хангамж, LOOKREC системийн ашиглалтын сургалт

Япон, Хирошима Их сургууль, Ханамацү үйлдвэр

2018.10.22-28

7 хоног

Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгуулага (ЖАЙКА)

23.     

Тусламж үйлчилгээний албаны дарга, ахлах зэргийн эмгэг судлаач эмч Б.Болортуяа

Эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой эмгэг судлалын шинжилгээ

Асан Анагаахын төв, БНСУ

2018.12.16-30

14 хоног

ЭМЯ, ЭМХТ, ЭСҮТөв

24.     

Эмгэг судлаач эмч

Г.Ганчимэг

25.     

Эс судлалын эрт илрүүлгийн албаны дарга, эмгэг судлаач эмч Б.Ганзориг

Эсийн эмгэг судлалын шинжилгээ

Төгсөлтийн дараах Боловсролын Анагаахын академи, Бүсийн Хавдар судлалын эмнэлэг, Эрхүү хот, ОХУ

2018.11.19-30

14 хоног

ЭМЯ, ЭМХТ, ЭСҮТөв

26.     

Эс судлалын эрт илрүүлгийн албаны эс судлаач Ж.Нэргүй

27.     

Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн эмгэг судлаач эмч Т.Сувдаа

28.     

Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн эмгэг судлаач эмч Х.Алмагүл

29.     

Төвийн захирал Г.Уянга

Эмгэг судлалын ахисан түвшний сургалт

Япон, Хирошима Их сургууль

2018.12.3-9

7 хоног

“Уушиг тоосжих өвчин асбестийн шалтгаант амьсгалын замын өвчний эрт үеийн оношилгооны чадамжийг сайжруулах” төсөл, Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгуулага (ЖАЙКА)

30.     

Эмгэг судлаач эмч

Ш.Болортуяа

31.     

Чанарын албаны дарга, тэргүүлэх зэргийн Эмгэг судлаач эмч

32.     

Эмгэг судлаач эмч

Г.Ганхуяг

33.     

Эс судлалын эрт илрүүлгийн албаны дарга, эмгэг судлаач эмч Б.Ганзориг

34.     

Эмгэг судлаач эмч

Х.Удвал

35.     

Тусламж үйлчилгээний албаны дарга, ахлах зэргийн эмгэг судлаач эмч Б.Болортуяа

36.     

Хүүхдийн эмгэг судлалын тасгийн эрхлэгч М.Пагамдулам

37.     

Медипас эмнэлэгийн эмгэг судлаач эмч

Б.Цандмаа

38.     

Орхон аймгийн БОЭТ-ийн эмгэг судлаач эмч

Х.Нандинцэцэг

39.     

Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн эмгэг судлаач эмч Х.Буяндэлгэр

40.     

Лабораторийн техникч Г.Алтаншагай

41.     

Орхон аймгийн БОЭТ-ийн Лабораторийн техникч Х.Лхагвадулам

 

Видео нэвтрүүлэг

Бүгдийг үзэх

Цагын хуваарь

Өдөр Ажлын цаг Цайны цаг Хариу олгох
Даваа-Баасан 08:30-15:00 12:00-12:30 13:00-14:00
Бямба 09:00-15:00 - 09:00-15:00
Ням Амарна

Facebook

Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хуваарь

Гараг Албан тушаалтны нэр Уулзах цагийн хуваарь
Даваа Төвийн захирал 11:00-12:30
Мягмар Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний албаны дарга 14:00-16:00
Лхагва Бодлого, төлөвлөлтийн албаны дарга 14:00-16:00
Пүрэв Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
Баасан Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга 14:00-16:00