Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.


Д/д

Гарчиг

Баталсан огноо

дугаар

1

Эмгэг судлалын төвийн “Архивын дүрэм батлах тухай”

2006.10.06 

№55

2

Төвийн хог хаягдал ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах заавар журам”

2009.04.13 

№17

3

Санхүү, бүртгэлийн төвд хөтлөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг

2009.12.08 

№66

 

4

Төвийн цахим мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлын журам

2010.05.07

№25

5

Төвийн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог боловронгуй болгох, мэдээллийн цахим хуудасны баяжуулалтыг тогтмолжуулах “цахим хуудас ажиллуулах журам

2011.12.22

№88

6

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам

2012.04.20 

№31

7

Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам

2012.04.20

№32

8

Байгууллагын нягтлан шалгах комиссын дүрэм

2012.04.20

№33

9

Ажлын байранд дахь химийн хорт болон аюултай бодисын ангилал, хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам

2013.11.19

№74

10

Журам, бүрэлдэхүүн батлах тухай.“Эмгэг судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ыг нэгдүгээр,  багшлах бүрэлдэхүүнийг хоёрдугаар, “Эмгэг судлалын үндэсний төвд АШУҮИС-ийн Эмгэг бүтэц, үйл судлалын тэнхмийн багш нарын Эмнэл зүйн ачаалал биелүүлэх журам”-ыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус батлав

2015.02.26

№А/07

11

Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах тухай журам

2016.01.26 

№А/06

12

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээлэл, ажмллууах журам

2016.04.06

№А/23

13

Эмгэг судлалыг төвийн архивт хадгалагдаж буй эмгэг эд судлалын шинжилгээний лааны цутгамаг болон эд, эсийн бичиг бэлдмэл, шинжилгээний дүгнэлт, протокол, бүртгэл хүлээн авч хадгалах, ашиглуулах журам

2018-09-25

№А/88

14

“Эд,эсийн лавлагаа лабораторид тусгай будаг будах журам”

2016.06.07 

№А/37

15

Журам, хуваарь батлах тухай

“Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам”

2016.09.21 

№А/53

16

Халдвараас сэргийлэх хяналтын багийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчэлэн батлах тухай

2016.11.11 

№А/62

17

Зөвлөх эмчийн ажиллах журам батлах

2016.11.24

№А/64

18

гомдол барагдуулах журам батлах тухай

2017.04.05

№А/17

19

 Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн х.а.а-ны журам 2017.04.05 №А/18

20

Лабораторийн хөдөлмөрийн дотоод журам 2017.04.05 №А/19

21

Гадны үйлчилгээ ба ханган нийлүүлэлтийн журам 2017.04.12 №А/22

22

Журам шинэчлэн батлах тухай 2017.04.28  №А/27
23 Хөдөлмөрийн дотоод журамыг шинчлэн батлах тухай  2018.03.26  №A/22
24 Байгууллагын нууц хамгаалах журам 2017.11.1 №A/77
25 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг шинэчлэн батлах тухай 2018.05.17 №A/37
26 Нэмэлт болон төлбөртэй тусламж үйлчилгээний журам 2017-08-23 №A/58

Видео нэвтрүүлэг

Бүгдийг үзэх

Цагын хуваарь

Өдөр Ажлын цаг Цайны цаг Хариу олгох
Даваа-Баасан 08:30-15:00 12:00-12:30 13:00-14:00
Бямба 09:00-15:00 - 09:00-15:00
Ням Амарна

Facebook

Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хуваарь

Гараг Албан тушаалтны нэр Уулзах цагийн хуваарь
Даваа Төвийн захирал 11:00-12:30
Мягмар Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний албаны дарга 14:00-16:00
Лхагва Бодлого, төлөвлөлтийн албаны дарга 14:00-16:00
Пүрэв Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
Баасан Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга 14:00-16:00