Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.


 

ЭСҮТ-н 2017 онд Зохион байгуулах дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө
ЭСҮТ-н 2017 онд хэрэгжүүлэх Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр хийх төлөвлөгөөний биелэлт
2016 онд зохион байгуулсан дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Авилгатай тэмцэх газраас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө

Эмгэг судлалын үндэсний төвийн 2016 онд зохион байгуулах дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө

эмгэг судлалын үндэсний төвийн ажиллагсдын сахилга бат, дэг журам, ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн яаймний төрийн нарийн бичгийн даргын 2/2017 тоот зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ЭСҮТөвийн төлөвлөгөөний биелэлт

ЭСҮТөвийн 2017 онд зохион байгуулах дотоод хяналт, шалгалтын төлөвлөгөө биелэлт
ЭСҮТөвөөс 2017 онд УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан "авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"ийг хэрэгжүүлэн ажилласан арга хэмжээний биелэлт
ЭСҮТөвийн "Аян зохион байгуулах тухай" 2017 оны а/99 тушаалын хэрэгжилт 

 

 

Видео нэвтрүүлэг

Бүгдийг үзэх

Цагын хуваарь

Өдөр Ажлын цаг Цайны цаг Хариу олгох
Даваа-Баасан 08:30-15:00 12:00-12:30 13:00-14:00
Бямба 09:00-15:00 - 09:00-15:00
Ням Амарна

Facebook

Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч уулзах албан тушаалтны хуваарь

Гараг Албан тушаалтны нэр Уулзах цагийн хуваарь
Даваа Төвийн захирал 11:00-12:30
Мягмар Эмгэг судлалын тусламж, үйлчилгээний албаны дарга 14:00-16:00
Лхагва Бодлого, төлөвлөлтийн албаны дарга 14:00-16:00
Пүрэв Чанарын албаны дарга 14:00-16:00
Баасан Санхүү, эдийн засгийн албаны дарга 14:00-16:00