Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.

Эмгэг судлалын лавлагаа лабораторийн 2017 оны гадаад хяналт
  Нийтлэсэн өдөр: 2018-01-11

 Эмгэг судлалын лавлагаа лабораторийн 2017 оны гадаад хяналт, үнэлгээг МЭЭЭСНийгэмлэгт хандан хийлгэсэн ба МЭЭЭСНийгэмлэгийн тэргүүн АУ-ны доктор, зөвлөх зэргийн эмгэг судлаач эмч Ш.Энхтуяа оролцсон тайлангийн хурал зохион байгуулагдлаа.

Зохиогчийн эрх 2015 он Эмгэг судлалын үндэсний төв
Вэбийг бүтээсэн: ИНЖЕНЕР ШИЙДЭЛ ХХК