Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.

“ҮЭ-ИЙН МЭДЛЭГИЙН ҮНДЭС” СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН
  Нийтлэсэн өдөр: 2018-01-09

Хугацаа: 2017 ОНЫ 12 САРЫН 12-13 ӨДӨР

Ядагдсан газар: “Хөдөлмөр” сургалт судалгааны төв болон МҮЭ-ийн холбооны ордон

 Үр дүн:

  1. 2 өдрийн сургалтанд хамрагдсанаар ҮЭХ-ны тухай нарийн мэдээ мэдээлэлтэй болсон.
  2. Хамтын гэрээ түүний ач холбогдолын тухай мэдээлэлтэй болсон.
  3. ҮЭХ-ны үйл ажиллагаа, хууль дүрэм журамын тухай мэдээлэлтэй болсон.
  4. ҮЭХ-ны татвар, санхүүгийн мэдээлэлийн тухай мэдээлэлтэй болсон.
  5. ҮЭХ-ны тэргүүлэгчидын тогтоол, шийдэр, бүх гишүүдийн хурал зохион байгуулах зэрэг маш өргөн хэмжээний мэдлэг олгох маш үр дүнтэй сургалт болсон.
Зохиогчийн эрх 2015 он Эмгэг судлалын үндэсний төв
Вэбийг бүтээсэн: ИНЖЕНЕР ШИЙДЭЛ ХХК