Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.

11-12 сарын худалдан авалт
  Нийтлэсэн өдөр: 2018-01-09

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (Хавсралт 9)

 

 

 

 

Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга Шийдвэрийн хуулбар
100900020036 Эмгэг судлалын үндэсний төв 11/3/2017   90,023,750   11-р сарын санхүүжилт  
100900020036 Эмгэг судлалын үндэсний төв 207.12.06   94,322,100   12 -р сарын санхүүжилт  
100900020036 Эмгэг судлалын үндэсний төв 12/20/2017   20,400,000   12-р сарын санхүүжилт -
Зохиогчийн эрх 2015 он Эмгэг судлалын үндэсний төв
Вэбийг бүтээсэн: ИНЖЕНЕР ШИЙДЭЛ ХХК