Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.

11-12 сарын 5 саяаас дээш худалдан авалт
  Нийтлэсэн өдөр: 2018-01-09

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

                                                                              

                                                                              

                                                                              

12/14/2017

Д/д

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Эм урвалж,эмнэлгийн хэрэгсэл 7230860 7230860 Етемо ХХК БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт
2 Эм урвалж,эмнэлгийн хэрэгсэл 9494000 9494000 Етемо ХХК бЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт
3 Эм урвалж ,эмнэлгийн хэрэгсэл 5,000,000 5,000,000 Етемо ХХК БЗД-ийн 18-р хороо 13 хороолол Даймонд оффис 2 давхарт
Зохиогчийн эрх 2015 он Эмгэг судлалын үндэсний төв
Вэбийг бүтээсэн: ИНЖЕНЕР ШИЙДЭЛ ХХК