Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.

Өрх гэр амжилтын үндэс - сэдэвт лекц уншив.
  Нийтлэсэн өдөр: 2013-12-11

2013.10.18-нд тус үндэсний төвд гэр бүл судлаач Л.Нарантуяа “Өрх гэр амжилтын үндэс” сэдэвт лекц уншив.

Зохиогчийн эрх 2015 он Эмгэг судлалын үндэсний төв
Вэбийг бүтээсэн: ИНЖЕНЕР ШИЙДЭЛ ХХК