Монгол Улсын эмгэг судлалын шинжлэх ухааны тэргүүлэгч байгууллага байхад эрхэм зорилго оршино.


Захидал бичих

Доорхи маягтын дагуу үнэн зөв бөглөнө үү, Бид танд удахгүй буцаж хариу илгээх болно.

Байршил